Development manager Stanislav Cingroš

V IBG mám svobodu ve své práci
a možnost věnovat se zajímavým inovacím.

Projekt druhotného využití a recyklace li-ion baterií. To je jen jedna z mála aktivit, které se věnuje náš development manager Stanislav Cingroš. Na své pozici se zabývá vyhledáváním nových obchodních a technologických směrů, ve kterých se v budoucnu firma může dále rozvíjet.

Stando, jak dlouho prosím pracuješ v IBG Česko a na jaké pozici?

V IBG pracuji téměř 4 roky na pozici development manager.

Název development manager může působit až tajemně, co obnáší práce na tvé pozici? Jak vypadá tvůj běžný pracovní den? 

Náplní mé práce je vyhledávat nové obchodní a technologické směry, ve kterých se v budoucnu firma může rozvíjet a držet tak krok s konkurencí nejen na českém, ale i evropském trhu.

Během běžného pracovního dne absolvuji několik setkání na téma nových technologií v energetice a recyklaci. Řeším také stav projektů, které jsou v běhu. To znamená termíny, rozpočet, možnosti technologií a také komplikace, které každý větší projekt provázejí. Součástí pracovních dní je i administrativa nebo interní porady.

Co vše musí člověk na tvé pozici umět? Co bys poradil zájemci o tvou nebo podobnou pozici, aby měl šanci být přijat?

Člověk na mém místě se musí umět v některých momentech od firmy a jejího dění odpoutat, aby mohl vnímat nové směry a nebyl svázán běžným chodem společnosti, ve které pracuje. Tím však nechci říct, že denní chod firmy není důležitý, právě naopak. Jen má pozice vyžaduje schopnost myslet tzv. out of the box.

Zájemce o podobnou pozici se musí orientovat v oblasti nových technologií i možností jejich využití, mít koncepční uvažování i výhled do budoucnosti, a to třeba v horizontu i deseti let. Zásadní je v mém odvětví komunikace navenek i dovnitř společnosti a vůle něco prosadit.

Co tě na tvé práci v IBG baví nejvíce?

Nejvíce mě baví volnost. Člověk může využít zázemí silné společnosti ve spojení s rodinnou atmosférou, která není svázána zbytečně složitými procesy. A pozitivně mě překvapilo to, že lidé nejsou v IBG kvůli řádku v životopisu, ale sžili se s firmou a pracují v ní dlouhodobě a rádi. 

Na tvé pozici pracuješ na spoustě zajímavých projektů. Zvládnul bys některý z nich vyzdvihnout?

Určitě, třeba nastartování projektu druhotného využití a recyklace li-ion baterií, který je z pohledu toho, kam společnost míří v energetickém sektoru budoucností a další možnou stabilní nohou, o kterou se IBG může v budoucnu opřít.

Jak ses dostal k práci v IBG a proč sis vybral právě tuto společnost?

Vzájemně jsme se s lidmi z IBG znali a v oblasti bateriových systémů jsme po nějaké době našli společná témata. Po několika jednáních jsme se dohodli na spolupráci.

Vybrat si IBG pro mě bylo jasnou volbou. Jsou zde pracovití a zkušení lidé a jeden vlastník, který rozhoduje. Líbí se mi chuť společnosti pouštět se do inovací a nových směrů. IBG navíc vyniká velkou manévrovací schopností a silným zázemím.

Co ti práce v IBG dala?

Dala mi především svobodu v práci, možnost přinášet inovace a bavit se o nich. A v případě, že jsou životaschopné, je začít implementovat do obchodní strategie IBG.

Abychom ale nemluvili jen o práci. Čemu se rád věnuješ ve volném čase?

Rád trávím čas s rodinou, společně navštěvujeme divadla a koncerty. Mám rád i sport, aktivně hraji golf a hokej. Čas na rodinu i koníčky člověk potřebuje a IBG toto plně respektuje.

A otázka na závěr, jaké jsou tvé kariérní cíle?

Chtěl bych se maximálně věnovat recyklaci li-ion baterií. To je oblast, která mi dává smysl nejen v rozvoji IBG, ale hlavně v udržitelné energetice a dopravě.

Další příběhy

Podívejte se na naše volné pozice, nebo rovnou napište k nám do HR oddělení. Budeme se vám věnovat v nejkratší možné době.